VERKSAMHETSPOLICY

 

Carlsteins som är en del av Bivab verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetsbetspartner samt en skicklig leverantör och samhällsaktör.

Carlsteins mål är att överträffa kunders, medarbetares och samarbetspartners förväntningar.

Carlsteins uppnår målen genom ett systematiskt och målinriktat arbete i samverkan och med kunden i fokus.

Carlsteins arbetar med ständiga förbättringar i alla delar av verksamheten.

            Carlsteins arbetar i enlighet med

ISO 9001, ISO 14001 ISO 45001 samt ISO 39001.

 

 

Brandstorp 2020-11-19

Per Carlstein, VD

 

cid:image003.jpg@01D1B1E7.08CC8D40

 

Carlsteins Policy