Information om behandling av personuppgifter.                                                                                                                                               

Carlsteins Trafik AB värnar om din integritet.

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. 

Vår personuppgiftspolicy innebär att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar.

Vi utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar även hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
 
Vi behandlar i huvudsak dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Personuppgifterna behövs även för att uppfylla lagar och rättsliga förpliktelser samt ge bra service vad gäller uppföljning och information.

2020-11-19