Policy

CARLSTEINS POLICYCarlsteins tjänster ska av kunden uppfattas vara en positiv totalupplevelse

både med avseende på kvalitet och miljö.

Detta uppnås genom att alla anställda engageras i en kontinuerlig mätbar förbättring av:

- processer

- rutiner
- service

med hänsyn tagen till:


- kvalitet
- inre miljö
- yttre miljö.

Det innebär: Att vår huvudprocess från kundkontakt, planering, transportuppdrag, administration och uppföljning alltid anpassas för att motsvara kundernas uttalade och outtalade förväntningar och krav.

- Att förutsättningen för verksamheten är långsiktig lönsamhet.

- Att verksamheten står i överensstämmelse med ställda krav såsom t ex kund- eller lagkrav och att vi åtar oss att förebygga föroreningar till miljön.

- Att vi alla följer upp våra kvalitets- och miljömål och genomför åtgärder för att åstadkomma en ständig förbättring.

Per Carlstein

14/5-2013

 

cid:image003.jpg@01D1B1E7.08CC8D40

Carlsteins Policy