VERKSAMHETSPOLICY

 

Carlsteins som är en del av Bivab verkar för att vara en attraktiv arbetsgivare och samarbetsbetspartner samt en skicklig leverantör och samhällsaktör.

Carlsteins mål är att överträffa kunders, medarbetares och samarbetspartners förväntningar.

Carlsteins uppnår målen genom ett systematiskt och målinriktat arbete i samverkan och med kunden i fokus.

Carlsteins arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 samt  OHSAS 18001.

Brandstorp 2017-04-18

Per Carlstein, VD

 

cid:image003.jpg@01D1B1E7.08CC8D40

Carlsteins Policy